Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Konference a semináře

Pokud jsou u jednotlivých akcí uvedeny tématické ikonky, slouží k rychlejší orientaci pro ty, kteří se zajímají o vybraná témata.

Co proběhlo

 • Využití prvků dramaterapie a muzikoterapie v procesu socializace žáků se zrakovým postižením jako příprava na budoucí povolání.

  Termín: 22. listopadu 2007

  Místo: Litovel

  Náplň: komunikace mezi lidmi, partnerské vztahy, partnerský život, přátelství, sexualita, vzdělávací systém, zaměření na sebeprosazení, žebříček hodnot

  Cílová skupina: studenti se zdravotním postižením v období povinné školní docházky

  Rozsah: 6 vyučovacích hodin

 • Závěrečná konference: "Integrace! Integrace?"

  Termín: 29. října 2007

  Místo: Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci uspořádala za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy závěrečnou konferenci k projektu Centrum pro podporu integrovaných osob se zdravotním postižením s podtitulem "Integrace! Integrace?".

  Další informace, dokumenty ke stažení

 • Přípravný kurz na přijímací zkoušky na střední školy pro osoby se zdravotním postižením

  Termín: 25. září - 24. listopadu 2007

  Místo: Litovel

  Náplň: všeobecné studijní předpoklady, matematika

  Cílová skupina: studenti se zrakovým nebo kombinovaným postižením

  Rozsah: 15 vyučovacích hodin

 • Pracovní seminář o (nejen) technických aspektech kochleárních implantátů

  Termín: 13. září 2007

  Další informace, dokumenty ke stažení

 • Letní škola speciální pedagogiky

  Termín: 13. - 17. srpna 2007

  Druhý ročník Letní školy bude zaměřen na zlepšení komunikačních schopností ve vzdělávání studentů a klientů s kombinovaným postižením s užitím arteterapie a dramaterapie. Semináře budou věnovány tématům role supervize – zpětná vazba ve speciálním vzdělávání, a použití softwaru pro vytvoření osobního slovníku studenta (znakový jazyk nebo obrázkový slovník).

  Další informace, dokumenty ke stažení

 • Ochutnávka dramaterapeutických technik

  Termín: 13. června 2007

  Seminář, který byl určen pedagogickým pracovníkům pracujícím s jedinci s poruchami chování. Probíhal zážitkovou formou, pohodlné oblečení bylo nutné!

 • Právo a etika v domácí péči

  Termín: 2. května 2007

  Seminář byl určen pro všechny pedagogické i nepedagogické, poradenské i odborné pracovníky, kteří v rámci své profese přichází do styku s problematikou domácí péče. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s novým zákonem o sociálních službách formou krátkých přednáškových bloků včetně uvedení příkladů z praxe a diskuse. Jednalo se o inovovaný program nedávno uskutečněného semináře. Během diskuse byl prostor i pro zodpovězení konkrétních dotazů. Účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu.

 • Integrace dětí se sluchovým postižením

  Dne 29. března 2007 proběhl v kavárně Café 87 seminář na téma Integrace dětí se sluchovým postižením. V rámci semináře proběhla vernisáž obrázků dětí se zdravotním postižením a jejich zdravých vrstevníků.

 • Přípravný kurz na přijímací zkoušky na vysokou školu pro osoby se zdrav. postižením

  Termíny: 6., 14., 21. a 29. dubna, 6., 12., 19. a 26. května, 2. června 2007, 9.00 - 15.00 hod.

  Náplň kurzu: všeobecné studijní předpoklady, matematika, čeština, další dle domluvy

  Další informace, dokumenty ke stažení

 • Kurz: Využití technických pomůcek v komunikaci s osobami se zdravotním postižením

  Termín: 6. a 7. března 2007

  Kurz bude zaměřen na tvorbu souborů slovníkového typu (znaky, obrázky a další typy prostředků) s ohledem na individuální potřeby jednotlivých dětí, žáků, klientů.

  Další informace, dokumenty ke stažení

 • Přípravný kurz na přijímací zkoušky na střední školy pro osoby se zdrav. postižením

  Termíny: 3., 10., 17., 24. a 31. března, 5. dubna 2007, 9.00 - 15.00 hod.

  Náplň kurzu: všeobecné studijní předpoklady, matematika, čeština

  Další informace, dokumenty ke stažení

 • Přípravný kurz na přijímací zkoušky na střední školy pro osoby se zdrav. postižením

  Termíny: 1., 8., 15. a 22. února, 1., 8., 15., 22. a 29. března, 5. dubna 2007, 14.00 - 18.00 hod.

  Náplň kurzu: všeobecné studijní předpoklady, matematika, čeština

  Další informace, dokumenty ke stažení

 • Kurz: Péče a etika – nejen v domácí péči – nový zákon o sociálních službách

  Termín: 18 ledna 2007

  Seminář, který probíhal ve spolupráci s Moravskoslezským kruhem o.s., byl určen pro všechny pedagogické i nepedagogické, poradenské i odborné pracovníky, kteří v rámci své profese přichází do styku s problematikou domácí péče. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s novým zákonem o sociálních službách. Účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu.

 • Pracovní setkání: Zkušenosti s integrací v praxi

  Termín: 13. listopadu 2006

  Setkání bylo určeno všem odborníkům, rodičům i široké veřejnosti, kteří se ve svém každodenním životě setkávají a zabývají problematikou integrace osob se zdravotním postižením. Cílem workshopu bylo vytvořit diskuzní skupinu, kde budou mít účastníci možnost prezentovat své zkušenosti v dané problematice, načerpat novou inspiraci či zkusit najít řešení problémů, se kterými se ve své praxi potýkají.

  Další informace, dokumenty ke stažení

 • Kurz: Rozvoj kompetencí pro integrovanou edukaci

  Termíny: 31. října, 6. listopadu, 24. listopadu , 4. prosince, 15. prosince 2006, 5. ledna 2007

  Místo: Olomouc

  Semináře byly určeny odborníkům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, zabývajím se problematikou vzdělávání  jedinců se zdravotním postižením.

  Další informace, dokumenty ke stažení

 • Kurz: Asistent pedagoga

  Termíny: 16. října, 30. října, 6. listopadu, 27. listopadu, 4. prosince, 11. prosince 2006

  Místo: Zlín

  Kurz byl zaměřen na celoživotní vzdělávání pracovníků z resortu školství, zdravotnictví a sociálních služeb, kteří se při své práci setkávají s osobami se zdravotním postižením.

  Další informace, dokumenty ke stažení

 • Setkání se studenty speciální pedagogiky

  Termín: 18. září 2006

  Dne 18. 9. proběhlo setkání se studenty prvního ročníku speciální pedagogiky. Studenti byli seznámeni s projektem a byla jim nabídnuta spolupráce na projektu. Na setkání vystoupili rovněž zástupci občanského sdružení JIKA (partnera projektu).

 • Letní škola speciální pedagogiky

  Termín: 14. - 18. srpna 2006

  Poprvé v České republice proběhla ve dnech 14. - 18. 8. 2006 v rekreačním středisku Zubříč Letní škola speciální pedagogiky. Přednášky a praktické semináře byly zaměřeny na některé okruhy problematiky poruch v oblasti komunikačních kompetencí. Letní škola proběhla jako příprava pro další pokračování a to v mezinárodním obsazení.

 • Úvodní konference k problematice integrovaného vzdělávání...

  Termín: 27. dubna 2006

  Univerzita Palackého v Olomouci uspořádala za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 27. dubna 2006 konferenci k problematice integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením.

  Další informace, dokumenty ke stažení