Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Zkušenosti s integrací v praxi
Pracovní setkání

Základní informace

Termín: 13. listopadu 2006

Místo konání (viz kontakty): Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Pořádá KSP PdF Univerzity Palackého v Olomouci za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Cíl konference

Setkání je určeno všem odborníkům, rodičům i široké veřejnosti, kteří se ve svém každodenním životě setkávají a zabývají problematikou integrace osob se zdravotním postižením. Cílem workshopu je vytvořit diskuzní skupinu, kde budou mít účastníci možnost prezentovat své zkušenosti v dané problematice, načerpat novou inspiraci či zkusit najít řešení problémů, se kterými se ve své praxi potýkají.

Díky podpoře ESF a MŠMT je pro všecny účastníky setkání bezplatné. Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti na workshopu.