Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Tělesná postižení

Nová odpověď na otázku č. 7 k integraci žáka s tělesným postižením

Kompenzační pomůcky

Při pracovních setkáních k problematice osob se specifickými potřebami jsme se v rámci diskuse o podpoře tzv. školské integrace seznámili i s názory, které poukazovaly na nedostatečné vybavení některých škol základními prostředky a pomůckami.

Bližší informace o nabídce kompenzačních pomůcek firmy REPO v Rousínově najdete na stránkách www.repo-rousinov.cz.