Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Využití technických pomůcek v komunikaci
s osobami se zdravotním postižením
Kurz celoživotního vzdělávání

Základní informace

Termín: 6. a 7. března 2007

Doba konání kurzu: 9.00 - 15.00

Místo konání (viz kontakty): Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Kontaktní osoba (e-mail/telefon): jitka.vitova@post.cz, 774 202 908

Náplň kurzu

Kurz bude zaměřen na tvorbu souborů slovníkového typu (znaky, obrázky a další typy prostředků) s ohledem na individuální potřeby jednotlivých dětí, žáků, klientů.

Lektoři kurzu

Doc. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph. D.

Michal Havlíček