Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Rozvoj kompetencí pro integrovanou edukaci
Kurz celoživotního vzdělávání

Základní informace

Termíny: 31. října, 6. listopadu, 24. listopadu , 4. prosince, 15. prosince 2006, 5. ledna 2007

Doba konání kurzu: 9.00 - 15.00

Místo konání (viz kontakty): Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Kontaktní osoba (e-mail/telefon): jitka.vitova@post.cz, 774 202 908

Lektoři kurzu

31. 10. Doc. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph. D. (suropedie)

6. 11. Mgr. Petra Bendová, Ph. D. (DMO)

24. 11. Doc. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph. D.

4. 12. Mgr.Martina Botošová, Ph. D. (nevidomí)

15. 12. Mgr. Petra Bendová, Ph. D. (autismus)

5. 1. Mgr. Petra Bendová, Ph. D. (logopedie)

Další termíny budou upřesněny dle možností účastníků