Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Závěrečná konference: "Integrace! Integrace?"

Základní informace

Termín: 29. října 2007

Místo konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Kontaktní osoba (e-mail, telefon): Jitka vítová, jitka.vitova@post.cz, 774 202 908

Univerzita Palackého v Olomouci pořádá za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy závěrečnou konferenci k projektu Centrum pro podporu integrovaných osob se zdravotním postižením s podtitulem "Integrace! Integrace?".

Cíl konference

Zhodnocení projektu a seznámení se současným stavem situace v oblasti integrovaného vzdělávání na Moravě. Záměrem organizátora je seznámení všech zúčastněných stran se závěrečnou zprávou a vyhodnocením celého projektu.

Konference je určena pro všechny pedagogické i nepedagogické, poradenské i odborné pracovníky. Vítáni jsou i účastníci z příbuzných oborů a disciplín, včetně studentů.

Konference není díky podpoře ESF a MŠMT zpoplatněna. Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti na konferenci.

Příspěvky a dokumenty

Příspěvky konference budou postupně zveřejněny na těchto webových stránkách.