Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Úvodní konference k problematice integrovaného vzdělávání...

Základní informace

Termín: 27. dubna 2006

Místo konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci pořádá za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 27. dubna 2006 konferenci k problematice integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením.

Cíl konference

Prezentace nově vznikajícího projektu a seznámení se současným stavem situace v oblasti integrovaného vzdělávání na Moravě. Záměrem organizátora bylo seznámení účastníků s nabídkou služeb nově vznikajícího „Centra pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením“ a navázání další spolupráce se všemi zařízeními rezortu školství, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Konference byla určena pro všechny pedagogické i nepedagogické, poradenské i odborné pracovníky. Vítáni byli i účastníci z příbuzných oborů a disciplín, včetně studentů.

Konference nebyla díky podpoře ESF a MŠMT zpoplatněna. Všichni účastníci obdrželi certifikát o účasti na konferenci.

Příspěvky a dokumenty

Příspěvky konference budou postupně zveřejněny na těchto webových stránkách.

Úvodní prezentace (PPT, 326 KB)

Modely mentální retardace (PPT, 115 KB)

Současný stav integrovaného vzdělávání na Moravě (PPT, 298 KB)