Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Pracovní seminář o (nejen) technických aspektech kochleárních implantátů

Základní informace

Termín: 13. září 2007

Pozvánka

Vážení kolegové, uživatelé kochleárního implantátu, rodiče,

jménem vedení katedry speciální pedagogiky UP v Olomouci, ve spolupráci s Centrem kochleárních implantací v Praze, společností AIMA, s.r.o. a Laboratoří elektronických a smyslových náhrad Vás srdečně zveme na Pracovní seminář o (nejen) technických aspektech kochleárních implantátů spojený s praktickým kurzem zacházení s vnějšími součástmi a návody k řešení nejčastějších technických problémů.

Seminář včetně praktického kurzu se bude konat v budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Žižkovo náměstí 5), dne 13. září 2007 od 9:00 do 15:00.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

doc. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci