Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Asistent pedagoga
Kurz celoživotního vzdělávání

Základní informace

Termíny: 16. října, 30. října, 6. listopadu, 27. listopadu, 4. prosince, 11. prosince 2006

Doba konání kurzu: 14.00 - 18.00

Místo konání (viz níže): ZŠ Praktická a ZŠ speciální, Středová 4694, 760 05 Zlín

Kontaktní osoba (e-mail/telefon): jitka.vitova@post.cz, 774 202 908

Lektoři kurzu

16. 10. Doc. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph. D. (surdopedie)

30. 10. Mgr. Petra Bendová, Ph. D. (DMO)

6. 11. Doc. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph. D.

27. 11. Mgr. Martina Botošová, Ph. D. (nevidomí)

4. 12. Mgr. Petra Bendová, Ph. D. (autismus)

11. 12. Mgr. Petra Bendová, Ph. D. (logopedie)

Další termíny budou upřesněny dle možností účastníků