Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Setkání...

Já a Ty – Ty a Já – My dva(ja)

Autorka: Dagmar Stodůlková

20.8.2007 nás se sluníčkem přijala obec Ždiár, jež leží v jedné z nejkrásnějších částí Vysokých Tater, a to v Beljanských Tatrách. Až do 30.8.2007 zde probíhalo setkání snad stále si ještě podobných zástupců dvou národů a to České a Slovenské republiky. Ne nadarmo nesla celá akce název Já a Ty – Ty a Já – My dva(ja). Dle mého názoru, totiž tento název zcela přesně vystihoval atmosféru celého pobytu, jehož součástí jsem mohla být i já.

Z celkového počtu 31 účastníků tvořili polovinu asistenti. Tímto vznikl systém tzv. tandemových dvojice(klient /asistent). Klienti českého zastoupení byli z Domova sociální péče Slatiňany, jenž zabezpečuje denní, týdenní a celoroční pobyty pro klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let. Domovskou stranu zastupovali klienti Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava II. Cílem sdružení je organizování volného času lidí s mentálním postižením různého věku. Dále poskytuje poradenství (sociální i právní), organizuje podpůrná setkávání pro rodiny lidí s postižením a zastupuje práva lidí s mentálním postižením.

Projekt Já a Ty – Ty a Já – My dva(ja) si kladl několik cílů. Mezi ty základní patřili zejména rozvíjet a iniciovat proces sociálního a interkulturního učení u účastníků, zvyšovat jejich růst zájmů a kompetencí (sociálních, komunikačních, aktivačních). V neposlední řadě organizování volného času na podkladě integrace/inkluze a zvyšování kompetencí, pro co největší samostatnost a plnohodnotné zapojení do společnosti.

Již samotný pobyt a s tím související integrace v novém, tedy neznámém prostředí, vycházky po okolí a celodenní výlety, naplňovaly z velké části dané cíle. Další se dařily naplňovat pomocí převážně dramaterapeutických a doplňkově arteterapeutických workshopů vedených studenty Speciální pedagogiky - Dramaterapie Markem Miklašem a Jaromírem Maštalířem.

Myšlenka, zrod a vůbec celková organizace, vznikla z iniciativy dvou studentek Doktorandského studia Univerzity Palackého,Mgr. Petry Jurkovičové a Mgr. Jitky Vitové.

Praktickému uskutečnění předcházela řada příprav a organizačních nezbytností. Jen ve zkratce, bylo zapotřebí sjednotit myšlenku, cíle, místo konání, požádání EU o finanční podporu a řada dalších. Za oficiální a téměř konečný bod ze strany příprav, byly informační schůzky na obou stranách. Setkání s klienty a předběžná motivace. Až po několika měsících úřednické práce jsme konečně mohli nastoupit do vlaku a vyjet směr Poprad.

Struktura celého pobytu spočívala ve skupinových činnostech s myšlenkou co nejmenší závislosti klientů na asistentech. Aktivní dopolední dramaterapeutické workshopy postavené na sebepoznávání, komunikaci a procesu osamostatňování se, vyjadřování vlastních pocitů a názorů, se prolínaly s odpoledními částečně řízenými činnostmi. Tam si na své přišli jak ti, kteří potřebovali odpočinek na pokoji, tak i ti, kteří měli dostatek sil na sportovní a jiné volnočasové aktivity.

Celodenní výlety, spojeny s poznáváním Slovenska dodaly celému dění zpestření, nádech dobrodružství a nezapomenutelné zážitky. Ať to byla návštěva Beljanské jeskyně, Skalnatého plesa či „relaxace“ v AquaCity Poprad. Většina z nás si díky tomuto mohla poprvé na vlastní kůži vyzkoušet, jak se odpočívá ve výřivkách, jezdí na tobogánech, cestuje lanovkou. Všichni se do všech aktivit vrhali s odvahou, chutí a někdy i s velikým úsilím svůj vlastní strach z nového překonat.

Nechyběly nám ani společné sportovní či hudební chvíle. Ve velmi zajímavých disciplínách se soutěžilo v rámci „Magurské Olympiády“. Během jednoho podvečera se nám podařilo dobrodružně nalézt ukrytý poklad,či si zazpívali u večerního táboráku.Nechyběly ani diskotéky a večery strávené s animovanými filmy promítanými na velkém plátně. Neoddělitelnou součástí a rituálem každého podvečera, na něž se každý těšil, se stal „kamínek Píp“. Kamínek Píp byl nositelem slova. Prakticky to znamenalo, že kamínek putoval v kruhu, a každý, kdo jej držel v dlani, měl možnost říct, co se mu ten den líbilo, popřípadě nelíbilo. Svého práva vyjádřit se, nemusel však využít a mohl kamínek poslat dál. Tohoto práva však nikdo nevyužil. Někdy bylo až překvapující, jak může být okamžik, v němž dostaneme možnost vyjádřit svůj názor přede všemi silný.

V závěru pobytu se konalo česko – slovenské dopoledne, jejímž cílem bylo představení kultury, zvyků a zajímavostí našich zemí. A tak se stalo, že jsme mohli shlédnout pověst o Jánošíkovi, vyslechnout si národní písně, či ověřit své znalosti v „ prvním českém superkvízu“. V rámci tohoto dopoledne rovněž proběhly ukázky některých činností prováděných ve workshopech. Shlédli jsme pouze střípky z celého dění.a to velmi zajímavé ukázky tance ve dvojicích se špejlemi, parádní hudební rozcvičku, dramatizaci pohádky O červené Karkulce, hrané videoklipy k hudební baladě a další.

Není proto ani divu, že se nám po těchto krásných zážitcích nechtělo odjet domů, i přes to, že únava byla v posledních dnech již znát na všech zúčastněných.

Odjezdem ze Slovenska však celý projekt ještě nekončí. 17.9.2007 nás čeká ve Slatiňanech setkání, během něhož si promítneme fotografie a každému účastníkovi přivezeme album, jako vzpomínku.

Už je to několik dní, které uběhly od ukončení projektu a pořád si s sebou nesu velmi silný zážitek. Myslím, že se organizátorům povedlo vytvořit ojedinělou a příjemnou atmosféru, v níž se předem stanovené cíle naplňovaly téměř samy. Jsem velmi ráda, že se s nadšením pustili do tak náročné práce. Snad se brzy dočkáme dalšího projektu a vznikne jich mnohem více z iniciativy jiných studentů či organizací, jelikož těch, pro které by mohly projekty podobného zaměření vznikat je vždy dostatek.

Tak snad už jen ta chuť do práce ze stran iniciátorů.

Projekt vznikl v rámci evropského programu Mládež v akci, ku příležitosti Evropského roku rovných příležitostí 2007.

Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou komisí.